logo IleMogeWypic
Przycz si do akcji!
Jeli znalaze na tej stronie interesujce informacje umie na swojej stronie link lub banner do naszej strony.
Redakcja serwisu
tel.: 0 797 340 358
fax: 042 648 45 45
Dopisz si do subskrypcji
Wpisz adres e-mail:
Dopisz si
Wypisz si
Patroni akcji
Alkomaty Lider brany TLS Transport

Ile razy zdarzy�o Ci si� widzie� wieczorem ludzi "pijanych w trupa"?

Jak my�lisz, ilu z nich rano wsiad�o do samochodu lub rozpocz�o prac�?

Ilu z nich to normalni, porz�dni ludzie?

Ilu z nich by�o przekonanych, �e rano nie by�o ju� alkoholu w ich organizmach?
A jednak by�...

Biuro Ruchu Drogowego Komendy G��wnej Policji

Akcj� popiera Biuro Ruchu Drogowego Komendy G��wnej Policji
"Policja z ca�� pewno�ci� potrzebuje sprzymierze�c�w wspieraj�cych nasze przedsi�wzi�cia, i nie ukrywam, �e po zapoznaniu si� z za�o�eniami Pa�stwa kampanii takiego sprzymierze�ca upatrujemy r�wnie� w inicjatorach akcji "IleMogeWypic.pl".
-insp. mgr in�. Jacek Zalewski Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP

Ile mog� wypi� Refleksomierz
Alkosymulator Alkomat
Patroni medialni: