logo IleMogeWypic
Przyłącz się do akcji!
Jeśli znalazłeś na tej stronie interesujące informacje umieść na swojej stronie link lub banner do naszej strony.
Redakcja serwisu
tel.: 42 648 48 48
Dopisz się do subskrypcji
Wpisz adres e-mail:
Dopisz się
Wypisz się
Patroni akcji
Alkomaty

Jak odzyskać prawo jazdy?

§ Prawo drogowe – sankcje za jazdę w stanie nietrzeźwości:

  • wydłużenie okresu, na jaki sąd może odebrać prawo jazdy w stanie nietrzeźwości
  • dożywotnie odebranie prawa jazdy dla recydywistów
  • nawiązki na rzecz Funduszu Pomoc Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej lub poszkodowanych w przypadku:
  • prowadzenia w stanie nietrzeźwości – 5 tys. zł kary
  • powtórnego prowadzenia w stanie nietrzeźwości – 10 tys. zł kary
  • spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości – 10 tys. zł kary


§ Prawo drogowe – Blokada alkoholowa

Nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015, która weszła w życie 18 maja 2015 r. dodaje do KK art. 182a zgodnie z którym Sąd ma możliwość po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową. Należy pamiętać, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. przed dniem 18 maja 2015 r., wówczas o możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową skazany będzie się mógł ubiegać po upływie 18 miesięcy wykonywania tego środka karnego. W sytuacji zatem, gdy wobec skazanego prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat przed dniem 18 maja 2015 r. skazany o możliwość prowadzenia pojazdów wyposażoną w blokadę alkoholową będzie mógł się ubiegać dopiero po upływie 18 miesięcy, a nie po upływie roku wykonywania tego środka karnego.