logo IleMogeWypic
ileMogeWypic.pl poleca - blokada alkoholowa
Przyłącz się do akcji!
Jeśli znalazłeś na tej stronie interesujące informacje umieść na swojej stronie link lub banner do naszej strony.
Redakcja serwisu
tel.: 42 648 48 48
Dopisz się do subskrypcji
Wpisz adres e-mail:
Dopisz się
Wypisz się
Patroni akcji
Alkomaty

Pracodawca

Zgodnie z nowym kodeksem pracy przepisy dotyczące spożywania alkoholu przez pracowników podczas wykonywania czynności służbowych są bardzo łagodne.

Pracodawca jest odpowiedzialny za czyny i zdrowie swoich pracowników. A więc odpowiedzialność za czyny mietrzeźwego pracownika, a także wypadki jakim ulegnie on w pracy spoczywa na pracodawcy.

Dokładnie KODEKS PRACY mówi:
ART. 207
§ 1
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

ART. 207
§ 2
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
(...)
2) zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

ART. 212
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
(...)
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy
(...)
5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Alkomat Alkosymulator